תוכנית המלגות

אנחנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לקרן המלגות של עמותת ״ההולכים בראש״ לשנת הלימודים תשפ״ה. המלגות המוענקות הן על שמם של חללי היחידה ולזכרם, ויוענקו למלגאי העמותה על ידי המשפחות השכולות.

רכז/ים

עפרי אייל

קרן המלגות של עמותת ״ההולכים בראש״, למען בוגרי יחידת עוקץ

העמותה מעניקה מלגות לימודים שנתיות ע״ס 10,000 ש״ח, עבור לימודים אקדמיים בשנה״ל תשפ״ה. המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון, הלומדים במוסדות אשר מוכרים ע״י המל״ג, וגובה שכר הלימוד השנתי עולה על 10,000 ש״ח.

על המלגאים יהיה לבצע 120 שעות התנדבות במסגרת פעילות העמותה, או במסגרות נוספות בהתאם להחלטת ועדת תכנית המלגות. יכולת המלגאי לתרומה משמעותית לפעילויות העמותה, לטובת בוגרי היחידה והמשפחות, היא תבחין משמעותי לקבלת המלגה. ההשתתפות באירוע הענקת המלגות במעמד המשפחות השכולות, העתיד להתקיים באיזור ראש השנה, הינה חובה, ומהווה תנאי לקבלת המלגה.

תהליך ההרשמה

שלב 1: מילוי טופס הרשמה מלא ומפורט. בכדי לשלוח את הטופס, תצטרכו לצרף את כלל המסמכים הנדרשים המופיעה בתוכו, כדאי להכין אותם מראש.

שלב 2: ראיון

המועמדים הרלוונטים יעברו לשלב של ראיון אישי שיתרחש בחודש אוגוסט. חשוב לציין כי לשלב זה המועמדים מחוייבים להגיע עם כלל המסמכים המפורטים בטופס ההרשמה.

שלב 3: תשובות

לאחר שלב הראיונות יתנהל דיון מעמיק בנוגע לזכאותם של כלל המועמדים שהגיעו לראיון. יינתנו כאמור מלגות בגובה 10,000 ש"ח לשנה"ל תשפ"ה. מלגות אלה יינתנו למועמדים על פי קריטריונים של מצב כלכלי, שרות משמעותי, ויכולת התנדבות משמעותית במסגרת העמותה. תשובות יינתנו במהלך חודש ספטמבר.

לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל: scholarships@oketzfoundation.org.

---------------------------------------------------
תהליך השגת המסמכים ומילוי הטופס לוקח זמן, כדאי להתחיל עם זה עוד היום!

הרשמה לתכנית המלגות

תנאים להרשמה:

קחו חלק בפעילות העמותה, היכנסו למערכת הנטוורקינג הענפה שבנינו בעזרת בוגרינו וסייעו לחיילי ובוגרי היחידה בפעילויותינו השונות והמגוונות.
  • חברי עמותה רשומים
  • אורך שירות מינימלי ביחידה (שנה לנשים, שנתיים לגברים)
  • לימודים במוסד אקדמי (מוכר ע"י המל"ג)
  • יתרת לימודים של שנתיים לפחות
  • נכון להיום, המלגות מיועדות לסטודנטים/יות לתואר ראשון בלבד
  • יכולת להתנדב בהיקף של 120 שעות במסגרת עמותת ״ההולכים בראש״
  • השתתפות בטקס קבלת המלגות
  • יש לציין מלגות נוספות שאותן אתם מקווים לקבל (אין בכך בכדי לפסול אתכם מלקבל גם את מלגת העמותה)